Zastosowanie MasterFeed Standard w mleczarni Prebena Høj Pedersena

Stado krów należące do Prebena Høj nie jest typowe. Przez długi czas dręczyły je różnego typu „wypadki”.

Przez ostatnie 5 do 10 lat, trudno było zdiagnozować problemy zdrowotne stada. Toczono dyskusje na temat substancji toksycznych, później możliwości zakażeń mykoplazmatycznych czy w końcu zatrucia bydła jadem kiełbasianym (botulizm). Właściwie Preben Høj Pedersen usłyszał wszystkie z możliwych diagnoz.

Historia

Hodowca zaczął używać Silo Star TMR firmy Schaumann na początku lutego 2012 r. Przyniosło to poprawę stanu zdrowia bydła w związku z zatruciem bydła jadem kiełbasianym.

Przez trzy tygodnie zastosowano 150 gram Silo Star a po upływie tego czasu stado poddano pierwszemu szczepieniu środkiem Covetin przeciwko botulizmowi. Po kolejnych dwóch tygodniach podano kolejną dawkę szczepionki. Dawkę Silo Star zmniejszono do 75 gram/sztuke, jednak Preben Høja twierdzi, że działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Po pewnym czasie lekarza weterynarii – Pani Marii Skou pracującej dla Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste zaproponowała hodowcy FIR, produkteu otrzymywanego z aktywowanego węgla. Środek ten podawał zwierzetom jedynie przez dwa tygodnie, gdyż zdaniem Prebena Høja nie przyniósł żadnych efektów.

MasterFeed został dostarczony do niego w dniu 3 sierpnia 2012 r. Hodowca od tego czasu stosuje 125 gram / krowę / 1 dzień.

Hodowca ma bardzo dobre zdanie na temat jego działania. Jego zdaniem reprodukcjajest bardziej przewidywalna – krowy maja regularne, przewidywalne ruje, podczas gdy wcześniej wiele zwierząt miało zaburzone cykle.

Udój mleka pozostaje bez zmian, ale zdaniem hodowcy, po zastosowaniu MasterFeed, stan zdrowia stada poprawił, co ma odzwierciedlenie w mniejszym zużyciu medykamentów. Hodowca zamówił nową dostawę produktu.