MasterFeed Pig wiąże trujace substancje w paszy

 

Prosięta są bardzo wrażliwe w okresie około odsadzeniowym – jednak hodowcy z zachodniej Jutlandii w Danii udało się ograniczyć związany z tym stres, przez zastosowanie nowego suplementu do paszy.

W roku 2011, hodowca Jesper Lousdal (38 lat)miał dobre zbiory, 10 ton ziarna z 1 hektara. Wystąpił jednak problem. Ze względu na obfite opady atmosferyczne, ziarno było zanieczyszczone mikotoksynami. Był to główny powód, dla którego – eksperymentalnie – hodowca ten użył MasterFeed Pig. Jak się okazało, produkt skutecznie ograniczył toksyczny wpływ mikotoksyn na zdrowie prosiat oraz   dowiódł, że można skutecznie zminimalizować efekty uboczne stresu spowodowanego odsadzeniem prosiąt.

Plony ziarna były obfite. Niemniej jednak, zebrane ziarno było złej jakości ze względu na wysoką wilgotność  spowodowane długotrwałymi deszczami i wyleganiem. Przechowywane w silosie ziarno zanieczyszczone grzybami stanowiło istotny problem jak je wykorzystać bez narażania zdrowia zwierzat. „Długo dyskutowałem z innymi hodowcami należącymi do grupy hodowców trzody chlewnej, której również jestem członkiem. Wtedy też zapoznano mnie z MasterFeed Pig,, -mówi Jesper Lousdal, który miał wówczas okazję uczestniczyć w programie badań nad dodatkami do pasz.

Substancje toksyczne – mikotoksyny, metabolity grzybów, obecne w paszy potęgują występowanie stresu związanego z odstawieniem prosiąt od lochy. Oznacza to najczęściej mniejsze przyrosty wagi ciała, większą podatność na choroby oraz wzrost współczynnika śmiertelności.

– Rozpoczęliśmy stosowanie dodatku MasterFeed Pig w paszy na przełomie sierpnia i września 2011 r.  tuż po zbiorach zboża. Trudno mi oszacować dokładne koszty wprowadzenia tego suplementu, jednak jestem pewny, że gdyby nie zastosowanie MasterFeed Pig, osiągnęlibyśmy gorsze wyniki produkcyjne. Po upływie okresu testowego, pozostałem przy stosowaniu  tego dodatku do paszy, co obniżyło współczynnik śmiertelności u prosiąt. Fakt, że prosięta od momentu odsadzenia do osiągnięcia 15 kg cieszą się lepszą kondycją i zdrowiem, czyni życie prostszym, mówi Jesper Lousdal.

Zazwyczaj, Jesper Lousdal jest przeciwnikiem dodawania wielu składników do paszy i nadmiernego użycia środków medycznych w żywieniu. Na co dzień stosuje jedynie niezbędne minimum wszelkich dodatków czy leków. Jednak ze względu na fakt, że MasterFeed Pig to produkt naturalny nie ma on obaw przed podawaniem go zwierzętom  w swojej hodowli.

Przez całe dorosłe życie, Jesper Lousdal pracował przy trzodzie chlewnej. Wiele lat był pracownikiem hodowli trzody chlewnej w Brørup a 6 lat temu zdecydował się na zakup 70-hektarowej farmy w Hurup. W tamtym czasie posiadał 200 loch. Po zmianie przepisów związanych z ochroną środowiska w Danii, zwiększono dopuszczalną  liczbę loch do 900 sztuk i 29.000 prosiąt. Zwierzęta po osiągnięciu wagi 30 kg są sprzedawane jednemu odbiorcy. Produkcja się rozwija a najnowszą inwestycją Jespera Lousdal’a jest zakup 60 nowych kojców porodowych.