Koniec z biegunkami u prosiąt!

Tłok przy wydawaniu posiłków. Skovdal Svineproduktion A/S produkuje ok. 70.000 prosiąt rocznie.

Nowy suplement  do pasz dla zwierząt hodowlanych spowodował, że zboże złej jakości mogliśmy wykorzystać w żywieniu zwierząt.

Występowanie biegunek i wzdęć prosiąt na fermie Jorgena Kjorupa – hodowcy z wyspy Falster w Danii – znacznie się zmniejszyło. Stosując MasterFeed Pig mógł on zmienić znak jakości ziarna z własnych upraw z „nie zdatne na paszę” na „zdatne na paszę”.

– Zwierzęta w naszej hodowli są w chwili obecnej bardziej jednorodne oraz efektywniej wykorzystują paszę. Liczba zwierząt zapadających na biegunki od porodu do odsadzenia zdecydowanie zmalała. Jorgen Kjorup mówi, że powód poprawy zdrowotności zwierząt jest oczywisty! Stało się tak po otrzymaniu palety nowego suplementu do paszy.

W hodowli Skovdal Svineproduktion A/S, zlokalizowanej niedaleko Stubbekøbing w Danii, Jørgen Kjørup produkuje około 70.000 prosiąt rocznie. Odkąd rozpoczął produkcję w roku 1995, hodowla prężnie się rozwija: na północ od Falster, zakupił fermę w Marieholm w roku 2008. W chwili obecnej liczba loch w jego hodowli to 1200 sztuk w Marieholm i 1100 w Skovdal, co łącznie daje 2300 matek.

 

Na początku, Jørgen Kjørup nie miał czasu wziąć udziału w teście nowego dodatku do paszy MasterFeed Pig. Po przesłaniu palety produktu do Stubbekøbing nie było jednak łatwo odmówić. W dniu dzisiejszym, jest bardzo zadowolony z wyników.

Dostawa palety MasterFeed Pig

– Właściwie nie miałem czasu wziąć udziału w teście nowego dodatku do paszy MasterFeed Pig, co zostało mi zaproponowane przez Knuda Erika Jensena z firmy Mosegården A/S. Dlatego też w pierwszej chwili odmówiłem, choć kupowałem od niego paszę dla prosiąt od lat. Jednak nalegał abym spróbował i  po prostu przesłał mi paletę MasterFeed Pig. „Wtedy nie mogłem odmówić” – stwierdza Jørgen Kjørup.

Mikroelement, które ma największe znaczenie w MasterFeed Pig

– Mikroelementy zawarte w glince, mają miliony lat. Powstały po erupcji lawy wulkanicznej, które miały miejsce  w różnych rejonach Europy, mówi Knud Erik Jensen, dyrektor w firmie Mosegården A/S.

Niektóre z tych miejsc, natychmiast po erupcji zostały zalane słoną wodą i przez wieki mieszanina mikro i makroelementów zawartych w glince i słonej wodzie utworzyła wyjątkowy materiał charakteryzujący się dużą, naturalną pojemnością wymiany jonowej. Materiał ten okazał się doskonały w procesie uzdatniania i filtrowania wody, podczas którego wiąże trujace związki organiczne, metale ciężkie oraz gazy trujace. Takie same efekty można osiągnąć w żywieniu zwierząt w paszy i przewodzie pokarmowym, używając suplementu MasterFeed Pig.

Wiązanie szkodliwych substancji  w przewodzie pokarmowym

Jørgen Kjørup jest przekonany, że MasterFeed Pig w sposób aktywny usuwa toksyny zawarte w paszy dla prosiąt. Prezes hodowli złożył nam wizytę i pobrał próbki paszy. Zostało przeprowadzone badanie zawartości  toksyn. Wyniki testu wskazywały, że poziom substancji toksycznych był bliski maksymalnej dopuszczalnej normy. Zboże było zanieczyszczone z powodu obfitych opadów przed żniwami. Pomimo tego, dodając MasterFeed Pig, ziarno mogło zostać wykorzystane jako pasza dla prosiąt, mówi Jørgen Kjørup.

Teraz biegunki  występują u prosiąt znacznie rzadziej – stwierdza Jørgen Kjørup. Zastosowanie MasterFeed Pig zmniejszyło współczynnik śmiertelności prosiąt.

Wzdęcia występują u trzody znacznie rzadziej – stwierdza Jørgen Kjørup. Użycie dodatku do paszy MasterFeed Pig zmniejszyło współczynnik śmiertelności wśród prosiąt.

Własna produkcja pasz

Jørgen Kjørup i jego pracownicy na fermach w Skovdal i Marieholm sami produkują znaczną część paszy dla trzody chlewnej. Tylko niewielka ilość dla tuczników jest przez nich kupowana jako gotowy produkt.

Pasza jest wytworzona i wymieszana przez nas na miejscu. Mam 14 pracowników, z których pięciu jest zawsze w pracy. Z przyczyn praktycznych mamy 2 organizacje: jedna odpowiada za lochy a druga za prosięta i tuczniki, wyjaśnia Jørgen Kjørup.

W chwili obecnej budujemy 324 nowych kojców porodowych na farmie w Marieholm. W przyszłości, stare kojce zostaną wykorzystane jako kojce dla ciężarnych loch.