MasterFeed Standard anvendt hos kvægbruger Preben Høj Pedersen

Besætningen ved Preben Høj er ikke helt typisk idet den gennem længere tid har været forfulgt af ”uheld”.

Diagnosticeringen af visse problemer ved kvæg har de sidste 5 – 10 år været præget af forvirring og uenighed mellem ”eksperter”. Diskussionerne startede med toxiner, dernæst mycoplasma og senest med kronisk botulisme. Preben Høj Pedersen har vist haft alle diagnoserne.

Historik.
Startede i uge 6 2012 med at anvende Silostar TMR fra Schaumann med god effekt mod diagnosen kronisk botulisme.

Silostar blev anvendt med 150 gram i 3 uger, hvorefter besætningen fik 1. vaccination med Covetin mod kronisk botulisme. Efter 2 uger foretages 2. vaccination mod boutolisme. I perioden skulle mængden af Silostar have været reduceret til 75 gram, men hans erfaring var, at der så ikke var (tilstrækkelig) virkning.

Efter en periode blev der efter forslag fra dyrlæge Maria Skou, Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste, forsøgt med FIR, der skulle være et produkt med/af aktivt kul. FIR anvendte han kun i 14 dage da han følte at der i bedste fald ingen effekt var.

MasterFeed fik han leveret den 3. august 2012, og han har anvendt det siden med 125 gram /ko/dag.

Han er positiv overfor produktet, fordi han mener der er blevet styr på reproduktionen = Mange dyr i brunst, regelmæssig brunst, hvor der tidligere har været mange dyr med afvigende cyklus.

Mælkeydelse er uændret, men han mener sundhedstilstanden er blevet forbedret med MasterFeed, udtrykt i et lavere medicinforbrug. Han gav udtryk for at han ønskede en ny levering.