MasterFeed Standard


Tilsætningsstof til brug ved produktion af foder til:
Slagtekyllinger, slagtekalkuner, slagtesvin, kvæg og laksefisk

MasterFeed Standard er et teknologisk tilsætningsstof bestående af mineraler.

De naturlige mineraler består hovedsageligt af lermineraler. Dette materiale er dannet for flere millioner år siden og stammer fra lavaen i de mange vulkanudbrud, som fandt sted mange steder i Europa. Nogle af disse udbrud blev umiddelbart efter udbruddet dækket af saltvand, og kombinationen af lermineraler og saltvand dannede gennem tiden et unikt materiale med et meget stort overfladeareal samt en naturlig ionbytningsevne.

Materialet anvendes i anden sammenhæng til rensning og filtrering af vand, hvor det binder forskellige uønskede komponenter. Den samme virkning kan forekomme i foderet.

Evnen til at binde positiv ladede partikler er udnyttet i MasterFeed Standard, som er et tilsætningsstof, der med stor fordel kan anvendes af producenter af slagtekyllinger, slagtekalkuner, slagtesvin, kvæg og laksefisk.

Resultaterne kan blandt andet være følgende:

  • Generelt bedre trivsel
  • Bedre sundhed
  • Ammoniakbinding (hos fjerkræ)

Dosering:
MasterFeed Standard anbefales at udgøre 0,3 % af det færdige foder til alle dyrearter.

Leverance:
Leveres i 25 kg. sække

Pris og leveringsbetingelser:
Kontakt Master Feed A/S for oplysninger.

Download produkt blad som PDF fil