MasterFeed Poultry

 

Mineralsk tilskudsfoder til brug ved produktion af slagtekyllinger

MasterFeed Poultry er den nye generation af tilskudsfoder, baseret på naturlige mineraler og nøje udvalgte enzymer.

De naturlige mineraler består hovedsageligt af lermineraler. Dette materiale er dannet for flere millioner år siden og stammer fra lavaen i de mange vulkanudbrud, som fandt sted mange steder i Europa. Nogle af disse udbrud blev umiddelbart efter udbruddet dækket af saltvand, og kombinationen af lermineraler og saltvand dannede gennem tiden et unikt materiale med et meget stort overfladeareal samt en naturlig ionbytningsevne.

Materialet anvendes i anden sammenhæng til rensning og filtrering af vand, hvor det binder forskellige uønskede komponenter. Den samme virkning kan forekomme i foderet.

Evnen til at binde positiv ladede partikler er udnyttet i udviklingen af MasterFeed Poultry, som er et tilskudsfoder, der i flere år har været testet og anvendt af kyllingeavlere med egen blandestation.

Resultaterne har været følgende:

  • Generelt bedre trivsel
  • Mere ensartede kyllinger
  • Bedre foderudnyttelse = reduktion af foderomkostninger
  • Bedre fordøjelse
  • Bedr ammoniakbinding
  • Højere gennemsnitsvægt
  • Lavere dødelighed

Anvendelse:
Særligt velegnet som supplement til foderrationer med højt indhold af ikke stivelseholdige polyaccharider, f. eks. foder med mere end 40 % majs.

Dosering:
MasterFeed Poultry anbefales at udgøre ca. 0,3 % af det færdige foder.

Leverance:
Leveres i 25 kg. sække

Pris og leveringsbetingelser:
Kontakt Master Feed A/S for oplysninger.

Download produkt blad som PDF fil