MasterFeed Pig binder uønskede komponenter

 

Smågrisene er sårbare ved afvænning – men vestjysk gårdejer har fået gode resultater med nyt fodermiddel, der skaber langt større sundhed blandt smågrisene

I 2011 høstede gårdejer Jesper Lousdal (38 år) hele 10 tons korn pr. ha. Han fik også hele høsten ind. Men der var et problem. Kornet var fyldt med toksiner på grund af sommerens store nedbør. Det var den direkte årsag til, at han som forsøg benyttede MasterFeed Pig. Et forsøg som har vist, at fravænningen af smågrisene går langt mere problemfrit end tidligere.

– Høsten var mængdemæssigt ganske udmærket. Men hvad hjælper det, når meget af kornet var vådt – og meget måtte høstes i leje. Heller ikke en tur i den gastætte silo hjalp meget på det. Det talte vi en del om i den ERFA gruppe, jeg deltager i for svineproducenter. Det var her, jeg stiftede bekendtskab med MasterFeed Pig, siger Jesper Lousdal, der efterfølgende fik muligheder for at deltage i et forsøg med den nye fodertilsætning.

Problemet med toksiner/svamp i foderkorn er, at det ofte generelt betyder, at smågrisene mistrives omkring fravænningstidspunktet. Det kan være reduceret tilvækst, sygdom generelt og i værste fald dødelighed.

– Vi begyndte at bruge fodertilskuddet i august/september 2011 efter den dårlige høst. Det kan være vanskeligt at vurdere den nøjagtige værdi af midlet. Men jeg er sikker på, at vi havde fået et dyk i produktionen, hvis vi ikke havde benyttet MasterFeed Pig. Jeg er da også fortsat med at bruge fodertilskuddet efter forsøgsperioden og kan bl.a. notere en meget lille dødelighed blandt smågrisene. Alene det, at grisene fra fravænning til 15 kg. har det bedre letter i hverdagen, siger Jesper Lousdal.

Jesper Lousdal er normalt imod at tilsætte en masse forskellige stoffer i foderkornet – og i øvrigt medicin i besætningen generelt. Han bruger absolut kun et minimum af den slags. Men MasterFeed Pig er et naturprodukt der ikke giver ham betænkeligheder på det område.

Jesper Lousdal har i hele sit voksenliv arbejdet med grise. I mange år var det hos en stor svineproducent i Brørup. For seks år siden købte han ejendommen i Hurup, der er på 70 ha. Dengang var der 200 søer. Siden er miljøtilladelsen udvidet til i dag at omfatte 900 søer – og 29.000 smågrise. Grisene afsættes ved 30 kg. til én aftager. Senest har han udvidet med 60 farestier.